Preskakanje na glavni sadržaj

Opći uvjeti i odredbe

§ 1 Opseg primjene

(1) Ovi Opći uvjeti prodaje (u daljnjem tekstu: GTC) primjenjuju se na sve one iz 1. naš prodajni katalog, 2. naši reklamni dokumenti, 3. naša trgovina, 4. na našoj web stranici ili 5. roba predstavljena na bilo koji drugi način, sklopljeni ugovori između nas,
Secalflor GmbH
Schulstraße 4, Oranienburg 16515.

zastupaju direktori Ole Hülsemeyer i Reinhard Vöhringer
registriran na Okružnom sudu u Charlottenburgu u skladu s HRB 205902B
a vi kao naš kupac.

Ovi GTC primjenjuju se bez obzira na to jeste li potrošač, poduzetnik ili trgovac.

(2) Svi ugovori sklopljeni između vas i nas u vezi s kupoprodajnim ugovorom posebno proizlaze iz ovih Uvjeta prodaje, kupoprodajnog ugovora sklopljenog s vama ili pisane potvrde narudžbe, ponuda i naše izjave o prihvaćanju.

(3) Odlučujuća je verzija OGU-a koja vrijedi u trenutku sklapanja ugovora.

(4) Ne prihvaćamo odstupajuće uvjete kupca. To vrijedi i ako se izričito ne protivimo uključivanju.

§ 2 Sklapanje ugovora

(1) Prezentacija i oglašavanje članaka na našoj web stranici ili našem katalogu ili drugim reklamnim dokumentima ne predstavljaju obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora o kupnji, već poziv da naručite proizvode opisane na web stranici, u katalogu ili drugim reklamnim dokumentima od nas.

(2) Slanjem narudžbe e-mailom na adresu order@secalflor.de , dajete pravno obvezujući nalog, odnosno ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora. Vezani ste za narudžbu u razdoblju od dva (2) tjedna nakon narudžbe, datum primitka od nas je odlučujući. To ne utječe na vaše pravo kao potrošača da opozovete svoju narudžbu, koja može postojati u skladu s § 3.

(3) Potvrdit ćemo primitak vaše narudžbe odmah u pisanom obliku (e-mail je dovoljan). Takva potvrda naloga ne predstavlja obvezujuće prihvaćanje naloga, osim ako uz potvrdu primitka ne izjavljuje i prihvaćanje.

(4) Ugovor se sklapa samo kada prihvatimo vašu narudžbu izjavom o prihvaćanju ili dostavom naručenih proizvoda.

(5) Narudžbe za isporuke u inozemstvo možemo uzeti u obzir samo iz minimalne vrijednosti narudžbe, koja može varirati ovisno o zemlji. Narudžbe iz inozemstva primamo samo u pisanom obliku (poštom ili e-mailom).

(6) Ako isporuka robe koju ste naručili nije moguća, na primjer zato što odgovarajuća roba nije na zalihi, suzdržat ćemo se od izjave o prihvaćanju. U tom slučaju ugovor nije sklopljen. Odmah ćemo vas obavijestiti i vratiti vam sva već primljena razmatranja.

§ 3 Pravo odustajanja

(1) Ako ste potrošač (tj. fizička osoba koja daje nalog u svrhu koja se ne može pripisati vašoj komercijalnoj ili neovisnoj profesionalnoj djelatnosti), imate pravo na opoziv u skladu sa zakonskim odredbama.

(2) Ako vi kao potrošač iskoristite svoje pravo na povlačenje u skladu s odjeljkom 1., morate snositi redovite troškove povrata.

(3) U svim ostalim aspektima, odredbe koje su detaljno reproducirane u nastavku primjenjuju se na pravo odustajanja.

Poništenje

Povlačenje

Imate pravo opozvati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga.

Razdoblje opoziva je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća osoba koju ste vi imenovali, koja nije prijevoznik, preuzeli robu.

Da biste ostvarili svoje pravo na povlačenje, morate obavijestiti Secalflor GmbH, Schulstraße 4, 16515 Oranienburg o svojoj odluci o opozivu ovog ugovora jasnom izjavom (e.B. pismo poslano poštom, telefaksom na +49 (0)3301 5737347-9 ili e-poštom info@secalflor.de). Možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje modela, ali to nije obvezno. Također možete elektronički ispuniti i poslati obrazac za povlačenje modela ili bilo koju drugu nedvosmislenu izjavu na našoj web stranici www.secalflor.de . Ako iskoristite ovu opciju, odmah ćemo vam (e.B. putem e-maila) poslati potvrdu o primitku takvog opoziva.

Radi usklađivanja s razdobljem opoziva dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na opoziv prije isteka razdoblja opoziva.

Posljedice opoziva

Ako odustanete od ovog ugovora, nadoknadit ćemo vam sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove isporuke (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugu vrstu isporuke od najjeftinije standardne isporuke koju nudimo), odmah i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo primili obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za izvornu transakciju, osim ako s vama nije izričito dogovoreno drugačije; ni u kojem slučaju vam neće biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Možemo uskratiti povrat novca dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da ste vratili robu, što god bilo ranije.

Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nas obavijestite o opozivu ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Snosite izravne troškove vraćanja robe.

Bilo kakav gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja robom koja nije potrebna za provjeru prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

– Kraj pravila otkazivanja-

(4) Pravo na opoziv ne primjenjuje se na ugovore na daljinu za isporuku robe koja je proizvedena u skladu sa specifikacijama kupaca ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama ili nije prikladna za povrat zbog svoje prirode ili se može brzo pokvariti ili čiji bi datum isteka bio prekoračen.

§ 4 Uvjeti dostave i rezervacije akontacije

(1) Imamo pravo na djelomične isporuke u mjeri u kojoj je to razumno za vas.

(2) Prema vašem nahođenju, ili ćemo vam isporučiti ili poslati robu. Datum koji smo obećali za isporuke je samo približan, osim ako je fiksni datum izričito obećan ili dogovoren u pisanom obliku.

(3) U slučaju narudžbi kupaca s prebivalištem ili poslovnim prebivalištem u inozemstvu, za nove kupce ili u slučaju opravdanih naznaka rizika od neplaćanja, zadržavamo pravo isporuke tek nakon primitka kupoprodajne cijene zajedno s troškovima dostave (rezervacija avansnog plaćanja). Ako iskoristimo rezervaciju akontacije, odmah ćemo vas obavijestiti. U tom se slučaju razdoblje isporuke izračunava iz plaćanja kupoprodajne cijene i troškova dostave.

(4) Za narudžbe putem naše online trgovine, općenito smo dužni isporučiti samo nakon primitka kupoprodajne cijene (akontacija).

§ 5 Cijene i troškovi dostave

(1) Osim ako je porez na dodanu vrijednost prikazan zasebno, sve cijene u našem katalogu su bruto cijene, uključujući zakonski porez na dodanu vrijednost i isključuju sve nastale troškove dostave ili isporuke.

(2) Naknada za dostavu za dostavu unutar Njemačke uključena je u cijenu za pakete, osim ako nije drugačije navedeno. Uglavnom, isporučujemo špediterom, roba do 30 kg redovito se isporučuje dostavom paketa. Isporuka paleta podliježe troškovima dostave, koji mogu varirati ovisno o odredištu, težini i/ili volumenu. Troškove prijevoza i pakiranja naplaćujemo po cijeni. Troškovi dostave u inozemstvo na zahtjev. Ako želite primiti ekspresnu dostavu, naplaćuje se nadoplata.

(3) Troškovi dostave za isporuke na njemačke otoke i u inozemstvo su različiti. Molimo vas da se raspitate o tome putem e-maila u order@secalflor.de.

(4) Ako ispunimo vašu narudžbu u skladu s § 4 (1) djelomičnim isporukama, snosit ćete samo troškove dostave za prvu djelomičnu isporuku. Ako su djelomične isporuke izvršene na vaš zahtjev, naplatit ćemo troškove dostave za svaku djelomičnu isporuku.

(5) Ako učinkovito opozovete svoju ugovornu izjavu u skladu s § 3, možete zatražiti povrat već plaćenih troškova dostave (troškovi dostave) pod zakonskim uvjetima (usp. § 3 (3) za druge posljedice opoziva).

§ 6 Uvjeti plaćanja i prijema

(1) Kupoprodajna cijena i troškovi dostave plaćaju se najkasnije u roku od 14 dana od isporuke predmeta kupnje i primitka našeg računa. To se ne primjenjuje ako ste dužni platiti unaprijed u skladu s § 4 (3) i (4). U slučaju djelomičnih isporuka, imamo pravo fakturirati samo ove i izvršiti kupoprodajnu cijenu.

(2) Kupoprodajnu cijenu i troškove dostave po vlastitom nahođenju možete prenijeti na račun naveden na računu, dati nam odobrenje za izravno terećenje ili platiti EC/Maestro ili kreditnom karticom. U slučaju odobrenja izravnog terećenja ili plaćanja EZ/Maestro ili kreditnom karticom, najranije ćemo pokrenuti terećenje vašeg računa u vrijeme regulirano stavkom 1. U slučaju avansnog plaćanja u skladu s § 4 (3) i (4), obvezujemo se teretiti vaš korisnički račun samo kada je roba isporučena. Izdano odobrenje za izravno terećenje primjenjuje se i na daljnje naloge do opoziva. Zadržavamo pravo da određeni načini plaćanja ovise o kreditnoj provjeri ili maksimalnoj količini narudžbe. Plaćanje čekom je isključeno, osim ako je dogovoreno zasebno u pojedinačnim slučajevima.

(3) Nemate pravo na prijeboj s našim zahtjevima, osim ako su vaše protutužbe zakonski utvrđene ili su nesporne. Ako ste potrošač, također imate pravo nadoknaditi naše zahtjeve ako tvrdite da ste primijetili nedostatke ili protutužbe iz istog kupoprodajnog ugovora.

(4) Kao kupac možete ostvariti pravo na zadržavanje samo ako vaš protutužba proizlazi iz istog kupoprodajnog ugovora.

§ 7 Zadržavanje naslova

Isporučena roba ostaje u našem vlasništvu do pune uplate kupoprodajne cijene.

jamstvo za § 8

(1) Odgovorni smo za materijalne nedostatke ili nedostatke vlasničkih listova isporučenih u skladu s važećim zakonskim odredbama, posebno §§ 434 ff. BGB, osim ako nije drugačije navedeno u nastavku. Rok zastare za zakonske zahtjeve za nedostatke je dvije godine i počinje isporukom robe.

(2) U slučaju materijalnog nedostatka, u početku smo obvezni i imamo pravo ispraviti nedostatak ili ga zamijeniti dva puta, nakon izbora koji će se izvršiti u razumnom roku.

(3) Zahtjevi za jamstvo za materijalne nedostatke prestaju važiti ako ne koristite robu u skladu s uputama bez našeg pristanka. U svakom slučaju, snosite dodatne troškove otklanjanja nedostataka koji proizlaze iz odstupajuće uporabe.

(4) Ako ste trgovac i djelujete kao poduzetnik prema nama, primjenjuje se obveza obavješćivanja o nedostacima u skladu s § 377 HGB (Njemački trgovački zakonik) s obzirom na materijalne nedostatke. Prigovor prema § 377 HGB mora se podnijeti u pisanom obliku u roku od 7 radnih dana nakon otkrivanja nedostatka primitkom od nas.

(5) Sva jamstva prodavatelja koja smo dali za određene proizvode ili jamstva proizvođača koja su odobrili proizvođači određenih proizvoda primjenjuju se uz zahtjeve za materijalne nedostatke ili nedostatke vlasništva u smislu stavka 1. Pojedinosti o opsegu takvih jamstava proizlaze iz jamstvenih uvjeta koji mogu pratiti proizvode.

§ 9 Odgovornost

(1) Bit ćemo vam odgovorni u svim slučajevima ugovorne i izvanugovorne odgovornosti za namjeru i grubu nepažnju u skladu sa zakonskim odredbama za naknadu štete ili povrat uzaludnih troškova.

(2) U drugim slučajevima, mi ćemo biti odgovorni samo – osim ako nije drugačije određeno u stavku 3 . – u slučaju kršenja ugovorne obveze, čije ispunjenje omogućuje pravilno izvršenje ugovora na prvom mjestu i na poštivanje kojih se vi kao kupac možete redovito oslanjati (tzv. kardinalna obveza), ograničeno na naknadu predvidive i tipične štete. U svim drugim slučajevima naša odgovornost je isključena podložno odredbi iz stavka 3.

(3) Na našu odgovornost za štetu koja proizlazi iz ozljede života, udova ili zdravlja i u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode ne utječu gore navedena ograničenja i isključenja odgovornosti.

Autorska prava u iznosu od 10 USD

Imamo autorska prava na sve slike, filmove i tekstove objavljene u našem katalogu ili na našoj web stranici. Svako korištenje slika, filmova i tekstova nije dopušteno bez našeg izričitog pristanka.

obavijest o zaštiti podataka § 11

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo vaše osobne podatke, posebno vaše kontakt podatke za obradu vaše narudžbe i izvršenje kupoprodajnog ugovora, uključujući vašu adresu e-pošte, ako nam ih dostavite. Za kreditnu provjeru možemo koristiti informacije (e.B. također takozvanu vrijednost rezultata) od vanjskih pružatelja usluga za pomoć pri donošenju odluka i učiniti način plaćanja ovisnim o tome. Podaci također uključuju informacije o vašoj adresi. To se radi u svrhu obrade ugovora, čl. Detalje potražite u našim Pravilima o privatnosti (www.secalflor.de/datenschutz).

§ 12 Konačne odredbe (Mjerodavno pravo, mjesto nadležnosti, klauzula o otpremnini)

(1) Pravo Savezne Republike Njemačke primjenjuje se na isključenje Konvencije UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Ako ste naručili kao potrošač i imate uobičajeno boravište u drugoj zemlji u trenutku narudžbe, odabir zakona iz rečenice 1. neće utjecati na primjenu obveznih zakonskih odredbi te zemlje.

(2) Ako ste trgovac i imate registrirano sjedište u Njemačkoj u vrijeme narudžbe, isključivo mjesto nadležnosti je Berlin. Ova odredba i dalje ne utječe na obvezne zakonske odredbe o isključivom mjestu nadležnosti.

(3) Ako bilo koja odredba ovog ugovora bude ili postane nevažeća ili neprovediva, ostatak ugovora ostaje na snazi. Umjesto neučinkovite ili neprovedive odredbe, stranke se dogovaraju o učinkovitoj i provedivoj odredbi koja je što bliže ekonomski predviđenoj odredbi. Isto vrijedi i za neželjene rupe u ugovoru.

 

 

Oranienburg, 07.01.2022.

POVEZANO S NAMA