Preskakanje na glavni sadržaj

PRIVATNOST

1. Zaštita podataka na prvi pogled

Opće informacije

Sljedeće napomene pružaju jednostavan pregled onoga što se događa s vašim osobnim podacima kada posjetite ovu web stranicu. Osobni podaci su svi podaci s kojima se možete osobno identificirati. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj u ovom tekstu.

Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovoj web stranici?

Obradu podataka na ovoj web stranici provodi operator web stranice. Njihovi kontaktni podaci
možete pogledati odjeljak "Obavijest o odgovornom tijelu" u ovim pravilima o privatnosti
uzeti od.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podaci prikupljaju pružanjem nama. To može biti e.B.
Podaci koje unesete u obrazac kontakta.

Ostali podaci prikupljaju se automatski ili nakon vašeg pristanka prilikom posjeta web stranici od strane naših IT sustava. To su uglavnom tehnički podaci (e.B. Internetski preglednik, operativni sustav ili vrijeme
prikaza stranice). Ti se podaci prikupljaju automatski čim uđete na ovu web stranicu.

Za što koristimo vaše podatke?

Dio podataka prikuplja se kako bi se osiguralo pružanje web stranice bez pogrešaka. Drugi
Podaci se mogu koristiti za analizu vašeg ponašanja korisnika.

Koja prava imate u vezi s vašim podacima?

U svakom trenutku imate pravo besplatno primati informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vašeg
pohranjenih osobnih podataka. Također imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje tih podataka. Ako ste dali svoj pristanak na obradu podataka, možete opozvati taj pristanak u bilo kojem trenutku za budućnost. Također imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim okolnostima. Nadalje, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu.

Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku ako imate dodatnih pitanja o zaštiti podataka.

Alati za analizu i alati drugih proizvođača

Kada posjetite ovu web stranicu, vaše ponašanje surfanja može se statistički procijeniti. To se događa prije
sve s takozvanim programima analize.

Detaljne informacije o tim programima analize možete pronaći u sljedećim
Privatnosti.

2. Hosting

IONOS

Domaćin smo naše web stranice na IONOS SE. Pružatelj usluga je IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410
Montabaur (u daljnjem tekstu IONOS). Kada posjetite našu web stranicu, IONOS prikuplja razne datoteke zapisnika, uključujući vaše IP adrese. Pojedinosti možete pronaći u ionosovim pravilima o privatnosti: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy.

Primjena IONOS-a temelji se na članku 6. st. 1 lit. Imamo.
legitimni interes za najpouzdaniju prezentaciju naše web stranice. Ako
zatražena je odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. osvijetljenog GDPR-a i § 25. stavka 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama na terminalnom uređaju korisnika (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Obrada naloga

Sklopili smo ugovor o obradi narudžbi (DPA) s gore navedenim pružateljem usluga.
Riječ je o ugovoru propisanom zakonom o zaštiti podataka kojim se osigurava da
osobne podatke posjetitelja naše web stranice samo u skladu s našim uputama i u skladu s
usklađenost s obrađenim GDPR-om.

3. Opće informacije i obvezne informacije

Privatnost

Operatori ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. Liječimo vaše
osobnih podataka povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

Kada koristite ovu web stranicu, prikupljaju se različiti osobni podaci.
Osobni podaci su podaci s kojima se možete osobno identificirati. Ova pravila o privatnosti objašnjavaju koje podatke prikupljamo i za što ih koristimo. Također objašnjava kako i u koju svrhu se to radi.

Želimo istaknuti da prijenos podataka na Internetu (e.B. prilikom komunikacije putem e-maila)
mogu imati sigurnosne ranjivosti. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća
moguć.

Napomena na odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovoj web stranici je:

Secalflor GmbH
Schulstr. 4
16515 Oranienburg
Deutschland

Telefon: +49 (0)3301 5737347-0
E-pošta: info@secalflor.de

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja sama ili zajedno s drugima odlučuje o svrhama i sredstvima obrade osobnih podataka (e.B imena, adrese e-pošte itd.).

Razdoblje pohrane

Osim ako u ovoj izjavi o zaštiti podataka nije navedeno određeno razdoblje pohrane, vaši osobni podaci ostat će kod nas dok se ne prestane primjenjivati svrha obrade podataka. Ako podnijete legitiman zahtjev za brisanje ili opozovete svoj pristanak na obradu podataka, vaši će se podaci izbrisati, osim ako imamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranu vaših osobnih podataka (e.B. porezna razdoblja ili razdoblja komercijalnog zadržavanja); u potonjem slučaju brisanje se događa nakon prestanka postojanje tih razloga.

Opće informacije o pravnim osnovama obrade podataka na ovoj web stranici

Ako ste pristali na obradu podataka, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju članka 6. stavku 1. lit. U slučaju izričitog pristanka na prijenos osobnih podataka trećim zemljama, obrada podataka provodi se i na temelju članka 49. stavku 1. Ako ste pristali na pohranu kolačića ili pristup informacijama na krajnjem uređaju (e.B. uzimanjem otisaka prstiju uređaja), obrada podataka dodatno se provodi na temelju § 25. stavak 1 TTDSG. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku. Ako su vaši podaci potrebni za ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera, vaše podatke obrađujemo na temelju članka 6. stavku 1. lit.b GDPR-a. Nadalje, vaše podatke obrađujemo ako je potrebno ispuniti zakonsku obvezu na temelju članka 6. stavku 1. lit.c GDPR- a. Obrada podataka može se odvijati i na temelju našeg legitimnog interesa u skladu s člankom 6. st. 1 lit. Relevantne pravne osnove u svakom pojedinom slučaju navedene su u sljedećim stavcima ove izjave o zaštiti podataka.

Nadzornik za zaštitu podataka

Imenovali smo službenika za zaštitu podataka za našu tvrtku.

G. Udo Bronsch.
Secalflor GmbH
Schulstr. 4
D-16515 Oranienburg
Njemačka

Telefon: (0)3301 5737347-0
E-pošta: dataprotection@secalflor.de

Napomena o prijenosu podataka u SAD i druge treće zemlje

Između ostalog, koristimo alate tvrtki sa sjedištem u SAD-u ili drugim trećim zemljama koji nisu sigurni prema zakonu o zaštiti podataka. Ako su ti alati aktivni, vaši osobni podaci mogu se prenositi i obrađivati u tim trećim zemljama. Želimo istaknuti da se u tim zemljama ne može zajamčiti razina zaštite podataka usporediva s onom u EU-u. Na primjer, američke tvrtke obvezne su predati osobne podatke sigurnosnim tijelima, a da vi kao ispitanik ne možete poduzeti pravne mjere protiv toga. Stoga se ne može isključiti da američke vlasti (e.B tajne službe) obrađuju, procjenjuju i trajno pohranjuju vaše podatke na američkim poslužiteljima u svrhu nadzora. Nemamo utjecaja na ove aktivnosti obrade.

Opoziv vašeg pristanka na obradu podataka

Mnoge operacije obrade podataka moguće su samo uz vaš izričiti pristanak. Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. Opoziv ne utječe na zakonitost obrade podataka koja se provodi do opoziva.

Pravo prigovora na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima kao i na izravni marketing (čl.

AKO JE OBRADA PODATAKA NA TEMELJU ČL. 1 LIT. E ILI F GDPR
, IMATE PRAVO U BILO KOJEM TRENUTKU, IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠEG
PROTIV OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA
ULOŽITI PRIGOVOR; TO SE PRIMJENJUJE I NA SITUACIJU KOJA SE TEMELJI NA TIM ODREDBAMA.
PROFILIRANJE. ODGOVARAJUĆA PRAVNA OSNOVA NA KOJOJ SE TEMELJI OBRADA,
POGLEDAJTE OVA PRAVILA O PRIVATNOSTI. AKO ULOŽITE PRIGOVOR,
AKO VIŠE NEĆEMO OBRAĐIVANJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA,
OSIM AKO NE MOŽEMO PRUŽITI UVJERLJIVE LEGITIMNE RAZLOGE ZA OBRADU
DOKAZE KOJI NADMAŠUJU NJIHOVE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI
OBRADA SLUŽI ZA TVRDNJU, VJEŽBANJE ILI OBRANU
PRAVNE TUŽBE (PRIGOVOR PREMA ČL. 21 STAVAK 1 GDPR).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODACI OBRAĐUJU U SVRHE IZRAVNOG MARKETINGA,
DAKLE, IMATE PRAVO PRIGOVORA U BILO KOJEM TRENUTKU NA OBRADU
OSOBNIH PODATAKA ZA POTREBE TAKVOG OGLAŠAVANJA
UMETANJE; TO SE ODNOSI I NA PROFILIRANJE, U MJERI U KOJOJ TAKVO IZRAVNO OGLAŠAVANJE U
VEZA. AKO SE USPROTIVITE, VAŠI OSOBNI PODACI BIT ĆE
NAKNADNO SE VIŠE NE KORISTI U SVRHU IZRAVNOG STAVLJANJA NA TRŽIŠTE (PRIGOVOR
PREMA ČL. 21 PARA. 2 GDPR).

Pravo podnošenja pritužbe nadležnom nadzornom tijelu

U slučaju kršenja GDPR-a, ispitanici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu, posebno u državi članici njihova uobičajenog boravišta, mjestu rada ili mjestu navodne povrede. Pravo na podnošenje pritužbe ne dovodi u pitanje bilo koji drugi upravni ili sudski pravni lijek.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo prikupljati podatke koje prikupljamo na temelju vašeg pristanka ili u izvršenju ugovora
automatiziranu obradu, sama po sebi ili trećoj strani u zajedničkom, strojno čitljivom formatu
biti predan. Ako želite prenijeti podatke izravno drugom voditelju obrade
, to će se učiniti samo u mjeri u kojoj je to tehnički izvedivo.

SSL ili TLS šifriranje

Ova stranica koristi SSL ili TLS enkripciju iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivog sadržaja, kao što su narudžbe ili upiti koje nam šaljete kao operater web-lokacije. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni redak preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu zaključavanja u liniji preglednika.

Ako je omogućeno SSL ili TLS šifriranje, podaci koje nam prenosite ne mogu
čitati treće strane.

Šifrirane platne transakcije na ovom web-mjestu

Ako nakon sklapanja ugovora na temelju naknade postoji obveza da nam dostavite svoje podatke o plaćanju (e.B. broj računa za autorizaciju izravnog terećenja), ti su podaci potrebni za obradu plaćanja.

Platne transakcije uobičajenim sredstvima plaćanja (Visa/MasterCard, izravno terećenje) odvijaju se isključivo putem šifrirane SSL ili TLS veze. Šifriranu vezu možete prepoznati po činjenici da se adresni redak preglednika mijenja iz "http://" u "https://" i po simbolu zaključavanja u liniji preglednika.

U slučaju šifrirane komunikacije, treće strane ne mogu pročitati vaše podatke o plaćanju koje nam prenesete.

Informacije, brisanje i ispravak

U okviru važećih zakonskih odredbi, u svakom trenutku imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim osobnim podacima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka i, ako je potrebno, pravu na ispravak ili brisanje tih podataka. Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja na temu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
Možete nas kontaktirati u bilo kojem trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u:
sljedeći slučajevi:

  • Ako osporavate točnost vaših osobnih podataka pohranjenih kod nas, obično nam je potrebno vrijeme da to potvrdimo. Za vrijeme trajanja revizije imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
  • Ako je obrada vaših osobnih podataka bila/je nezakonita, možete zatražiti ograničenje obrade podataka umjesto brisanja.
  • Ako nam više nisu potrebni vaši osobni podaci, ali su vam potrebni za ostvarivanje, obranu ili ostvarivanje pravnih zahtjeva, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka umjesto brisanja.
  • Ako ste podnijeli prigovor u skladu s člankom 21 (1) GDPR, mora se postići ravnoteža između vaših i naših interesa. Sve dok još nije jasno čiji interesi prevladavaju, imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Ako ste ograničili obradu svojih osobnih podataka, ti se podaci mogu obrađivati – osim pohrane – samo uz vaš pristanak ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili radi zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Prigovor na reklamne e-mailove

Ovime se odbacuje uporaba podataka za kontakt objavljenih u okviru obveze otiska u svrhu slanja neželjenih reklamnih i informativnih materijala. Operatori stranica izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju neželjenog slanja informacija o oglašavanju, kao što je neželjena pošta.

4. Prikupljanje podataka na ovoj web stranici

Kolačići

Naše internetske stranice koriste takozvane "kolačiće". Kolačići su male tekstualne datoteke i usmjereni su na
Nema oštećenja uređaja. Privremeno se koriste za vrijeme trajanja sesije
(kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići) pohranjeni na vašem uređaju. Kolačići sesije
automatski će se izbrisati na kraju vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju na vašem uređaju
dok ih sami ne izbrišete ili dok ne izvršite automatsko brisanje putem web preglednika.

U nekim slučajevima kolačići trećih tvrtki mogu se pohraniti i na vaš uređaj ako
ući na našu stranicu (kolačići trećih strana). To nama ili vama omogućuje da koristimo određene
Usluge tvrtke treće strane (e.B. kolačići za obradu platnih usluga).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi kolačići tehnički su potrebni jer određeni
Funkcije web stranice ne bi funkcionirale bez njih (e.B funkciju košarice ili zaslon
videozapisa). Ostali kolačići koriste se za procjenu ponašanja korisnika ili za prikazivanje oglašavanja.

Kolačići koji su potrebni za provođenje elektroničkog komunikacijskog procesa, pružanje određenih funkcija koje želite (e.B. za funkciju košarice) ili za optimizaciju web stranice (e.B. kolačići za mjerenje web publike) (potrebni kolačići) pohranjuju se na temelju članka 6. stavka 1. lit. f GDPR, osim ako nije navedena druga pravna osnova.
Operater web stranice ima legitiman interes za pohranu potrebnih kolačića za tehnički bez pogrešaka i optimizirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena suglasnost za pohranu kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se odvija isključivo na temelju te suglasnosti (članak 6. stavak 1. lit. GDPR i § 25 stavak 1 TTDSG); privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Svoj preglednik možete postaviti tako da budete informirani o postavljanju kolačića i dopustite kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, isključite prihvaćanje kolačića za određene slučajeve ili općenito i aktivirajte automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja preglednika. Onemogućavanje kolačića može ograničiti funkcionalnost ove web stranice.

U mjeri u kojoj kolačiće koriste tvrtke treće strane ili u svrhu analize, o tome ćemo vas zasebno obavijestiti u kontekstu ove izjave o zaštiti podataka i, ako je potrebno, zatražiti vaš pristanak.

Pristanak na Borlabs kolačić

Naša web stranica koristi tehnologiju pristanka Borlabs Cookie kako bi dobila vaš pristanak za pohranu određenih kolačića u vašem pregledniku ili na korištenje određenih tehnologija i kako bi ih dokumentirala u skladu s propisima o zaštiti podataka. Pružatelj ove tehnologije je Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (u daljnjem tekstu Borlabs).

Kada uđete na našu web stranicu, Borlabs kolačić se pohranjuje u vašem pregledniku u kojem se pohranjuju privole koje ste dali ili opoziv tih privola. Ti se podaci neće proslijediti pružatelju usluge Borlabs Cookie.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni dok od nas ne zatražite da ih izbrišemo ili izbrišemo sam Borlabs kolačić ili se svrha pohrane podataka više ne primjenjuje. Obvezna zakonska razdoblja čuvanja ostaju nepromijenjena. Pojedinosti o obradi podataka Borlabs kolačića mogu se pronaći u https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabs tehnologija pristanka na kolačiće koristi se za dobivanje zakonski potrebnih suglasnosti za korištenje kolačića. Pravna osnova za to je članak 6 (1) (.c) GDPR.

Datoteke zapisnika poslužitelja

Davatelj stranica automatski prikuplja i pohranjuje informacije u takozvane datoteke zapisnika poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski prenosi. To su:

  • Vrsta preglednika i verzija preglednika
  • Korišteni operacijski sustav
  • URL preporuke
  • Naziv glavnog računala pristupnog računala
  • Vrijeme zahtjeva poslužitelja
  • IP adresa

Ti se podaci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Ti se podaci prikupljaju na temelju članka 6. st. 1 lit. Operator web-mjesta
legitimni interes za tehnički prezentaciju bez pogrešaka i optimizaciju njezine internetske stranice –
u tu svrhu moraju se snimiti datoteke zapisnika poslužitelja.

Kontakt

Ako nam pošaljete upite putem kontakt obrasca, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući podatke za kontakt koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju daljnjih pitanja.

Ako se ovaj zahtjev odnosi na jednu od naših transnacionalnih podružnica, proslijedit ćemo ga odgovornoj osobi za kontakt. Vaše podatke ne prosljeđujemo tijelima izvan naše grupe tvrtki bez vašeg pristanka.

Obrada tih podataka odvija se na temelju članka 6. stavku 1. lit.b GDPR-a, ako je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam upućeni (članak 6. stavak 1.
suglasnost (članak 6. stavak 1. lit. GDPR) ako je to zatraženo; privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje unesete u obrazac za kontakt ostat će kod nas dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovete svoj pristanak na pohranu ili se svrha pohrane podataka više ne primjenjuje (e.B. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe, posebno razdoblja zadržavanja, ostaju nepromijenjene.

Zahtjev e-poštom, telefonom ili faksom

Ako kontaktirate nas ili naše podružnice putem e-mail telefona ili faksa, vaš zahtjev, uključujući sve dobivene osobne podatke (ime, zahtjev) bit će pohranjen i obrađen u svrhu obrade vašeg zahtjeva od strane nas ili.dem odabranih adresata. Ti se podaci neće prosljeđivati primateljima izvan grupe tvrtki bez vašeg pristanka.

Obrada tih podataka odvija se na temelju članka 6. stavku 1. lit.b GDPR-a, ako je vaš zahtjev povezan s ispunjenjem ugovora ili je nužan za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitu obradu upita koji su nam upućeni (članak 6. stavak 1.
suglasnost (članak 6. stavak 1. lit. GDPR) ako je to zatraženo; privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Podaci koje nam pošaljete putem zahtjeva za kontakt ostat će kod nas ili unutar grupe tvrtki sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovemo vašu privolu za pohranu ili svrha pohrane podataka više ne vrijedi (e.B. nakon obrade vašeg zahtjeva). Obvezne zakonske odredbe, posebno zakonska razdoblja čuvanja, ostaju nepromijenjene.

Funkcija komentara na ovom web-mjestu

Za funkciju komentara na ovoj stranici, osim vašeg komentara, pohranit će se i informacije o vremenu stvaranja komentara i, ako ne objavite anonimno, korisničko ime koje ste odabrali.

Trajanje komentara

Komentari i povezani podaci pohranjuju se i ostaju na ovoj web stranici dok se komentirani sadržaj u potpunosti ne izbriše ili se komentari moraju izbrisati iz pravnih razloga (e.B. uvredljivi komentari).

Pravna osnova

Komentari se pohranjuju na temelju vašeg pristanka (čl. 6 stavak 1 lit. a GDPR). Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. U tu svrhu dovoljna je neformalna poruka putem e-maila. Opoziv i dalje ne utječe na zakonitost operacija obrade podataka koje su već provedene.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Google upravitelj oznaka

Koristimo Google Tag Manager. Pružatelj usluga je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Tag Manager je alat koji nam omogućuje integraciju alata za praćenje ili statistiku i drugih tehnologija na našoj web stranici. Sam Google Upravitelj oznaka ne izrađuje korisničke profile, ne pohranjuje kolačiće i ne provodi neovisne analize. Koristi se samo za upravljanje i igranje alata integriranih putem njega. Međutim, Google Upravitelj oznaka prikuplja vašu IP adresu, koja se također može prenijeti na Googleovu matičnu tvrtku u Sjedinjenim Američkim Državama. Upotreba Google Upravitelja oznaka temelji se na članku 6. st. 1 lit. Operater web stranice ima legitiman interes za brzu i jednostavnu integraciju i administraciju različitih alata na svojoj web stranici. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. osvijetljenog GDPR-a i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom terminalnom uređaju (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije usluge web analize Google Analytics. Pružatelj usluga je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska. Google Analytics omogućuje operateru web stranice da analizira ponašanje posjetitelja web stranice. Operater web stranice prima različite podatke o korištenju, kao što su .B prikazi stranica, duljina boravka, korišteni operativni sustavi i podrijetlo korisnika. Ti se podaci dodjeljuju odgovarajućem krajnjem uređaju korisnika. Ne dolazi do mapiranja na ID uređaja. Nadalje, uz Google Analytics možemo, između ostalog: Zabilježite pokrete mišem i pomicanjem i klikove. Nadalje, Google Analytics koristi različite pristupe modelivanju kako bi dopunio prikupljene skupove podataka i koristi tehnologije strojnog učenja u analizi podataka. Google Analytics koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (.B npr. kolačići ili uzimanje otisaka prstiju uređaja). Podaci koje Google prikupi o korištenju ove web stranice obično se prenose na Googleov poslužitelj u SAD-u i tamo pohranjuju.

Korištenje ovog alata za analizu temelji se na članku 6. stavak 1. Operater web stranice ima legitiman interes za nuđenje ponašanja korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i svoje oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. osvijetljenog GDPR-a i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom terminalnom uređaju (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku. Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Dodatak preglednika

Prikupljanje i obradu podataka od strane Googlea možete spriječiti preuzimanjem i instaliranjem dodatka preglednika dostupnog na sljedećoj poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Više informacija o postupanju Google Analyticsa s korisničkim podacima možete pronaći u Googleovim pravilima o privatnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obrada naloga

S Googleom smo sklopili ugovor o obradi narudžbi i u potpunosti implementirali stroge zahtjeve njemačkih tijela za zaštitu podataka prilikom korištenja Google Analyticsa.

WordPress statistika

Ova web stranica koristi "WordPress statistiku" za statističku procjenu pristupa posjetitelja. Pružatelj usluga je Aut O'Mattic A8C Ireland Ltd., Poslovni centar, No.1 Lower Mayor Street, Međunarodni centar za financijske usluge, Dublin 1, Irska, čija matična tvrtka ima sjedište u SAD-u.

WordPress statistika koristi tehnologije koje omogućuju prepoznavanje korisnika u svrhu analize ponašanja korisnika (e.B. kolačići ili uzimanje otisaka prstiju uređaja). WordPress statistika bilježi datoteke zapisnika (referent, IP adresa, preglednik itd.), Podrijetlo posjetitelja web stranice (zemlja, grad) i koje su radnje poduzeli na web mjestu (e.B klikova, pregleda, preuzimanja).
Tako prikupljene informacije o korištenju ove web stranice pohranjuju se na poslužiteljima u SAD-u. Vaša IP adresa bit će anonimizirana nakon obrade i prije pohrane.

Korištenje ovog alata za analizu temelji se na članku 6. stavak 1. Operater web stranice ima legitiman interes za anonimnu analizu ponašanja korisnika kako bi optimizirao i svoju web stranicu i svoje oglašavanje. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. osvijetljenog GDPR-a i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom terminalnom uređaju (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:
https://automattic.com/de/privacy/

Google Ads

Operater web-lokacije koristi Google Ads. Google Ads je online program oglašavanja google ireland limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Ads omogućuje nam prikazivanje oglasa u Google tražilici ili na web-lokacijama trećih strana kada korisnik unese određene pojmove za pretraživanje na Googleu (ciljanje ključnih riječi). Nadalje, ciljani oglasi mogu se prikazati na temelju googleovih postojećih korisničkih podataka (npr.B. podaci o lokaciji i interesi) (ciljanje ciljne skupine). Kao operater web-lokacije te podatke možemo kvantitativno procijeniti, na primjer analizom pojmova za pretraživanje koji su doveli do prikazivanja naših oglasa i koliko je oglasa dovelo do odgovarajućih klikova.

Google Ads koristi se na temelju članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za što učinkovitije plasiranje svojih proizvoda.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:
https://policies.google.com/privacy/frameworks i
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

Facebook Pixel

Ova web stranica koristi Facebookove piksele za akciju posjetitelja za mjerenje konverzije. Pružatelj ove usluge je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Međutim, prema Facebooku, prikupljeni podaci također će biti preneseni u SAD i druge treće zemlje. Na taj se način ponašanje posjetitelja web-lokacije može pratiti nakon što su preusmjereni na web stranicu pružatelja usluga klikom na Facebook oglas. Kao rezultat toga, učinkovitost Facebook oglasa može se procijeniti u statističke svrhe i svrhe istraživanja tržišta, a buduće mjere oglašavanja mogu se optimizirati.

Prikupljeni podaci su anonimni za nas kao operatera ove web stranice, ne možemo izvući nikakve zaključke o identitetu korisnika. Međutim, Facebook pohranjuje i obrađuje podatke kako bi veza s odgovarajućim korisničkim profilom bila moguća, a Facebook ih može koristiti u vlastite svrhe oglašavanja, u skladu s Facebook politikom korištenja podataka . To facebooku omogućuje postavljanje oglasa na Facebook stranicama, kao i izvan Facebooka. Na ovu upotrebu podataka ne možemo utjecati kao operater web-lokacije.

Upotreba Facebook piksela temelji se na članku 6. st. 1 lit. Operater web stranice ima legitiman interes za učinkovite mjere oglašavanja, uključujući društvene medije. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. osvijetljenog GDPR-a i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom terminalnom uređaju (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum i
https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

U mjeri u kojoj se osobni podaci prikupljaju na našoj web stranici i prosljeđuju Facebooku uz pomoć ovdje opisanog alata, mi i Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska zajednički smo odgovorni za ovu obradu podataka (čl. Zajednička odgovornost ograničena je isključivo na prikupljanje podataka i njegov prijenos na Facebook. Obrada od strane Facebooka nakon prosljeđivanja nije dio zajedničke odgovornosti. Obveze koje zajednički imamo utvrđene su sporazumom o zajedničkoj obradi. Tekst sporazuma možete pronaći na: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Prema ovom sporazumu, odgovorni smo za pružanje informacija o zaštiti podataka prilikom korištenja Facebook alata i za sigurnu implementaciju alata na našoj web stranici prema zakonu o zaštiti podataka. Facebook je odgovoran za sigurnost podataka Facebookovih proizvoda. Prava ispitanika (e.B. zahtjev za informacijama) u vezi s podacima koje facebook obrađuje mogu se ostvariti izravno na Facebooku. Ako kod nas ostvarite prava ispitanika, dužni smo ih proslijediti Facebooku.
U Facebookovim pravilima o privatnosti pronaći ćete dodatne informacije o zaštiti vaše privatnosti: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Značajku remarketinga "Prilagođena publika" možete upotrebljavati i u odjeljku Postavke oglasa
Onemogućite https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Da biste to učinili, morate biti prijavljeni na Facebook.

Ako nemate Facebook račun, možete deaktivirati facebook oglašavanje na temelju upotrebe na web stranici Europskog saveza za interaktivno digitalno oglašavanje: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Oznaka uvida u LinkedIn

Ova web stranica koristi LinkedIn oznaku uvida. Pružatelj ove usluge je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska.

Obrada podataka pomoću linkedin insight oznake

Uz pomoć LinkedIn Insight Oznake dobivamo informacije o posjetiteljima naše web stranice. Ako je posjetitelj web stranice registriran na LinkedInu, možemo analizirati ključne profesionalne podatke (e.B. razinu karijere, veličinu tvrtke, zemlju, lokaciju, industriju i naziv radnog mjesta) posjetitelja naše web stranice i na taj način bolje uskladiti našu stranicu s odgovarajućim ciljnim skupinama. Nadalje, možemo koristiti LinkedIn Insight Oznake za mjerenje hoće li posjetitelji naših web stranica obaviti kupnju ili neku drugu radnju (mjerenje konverzije). Mjerenje konverzije može se provoditi i na svim uređajima (.B npr. s računala na tablet). LinkedIn Insight Tag također nudi funkciju ponovnog ciljanja koja nam omogućuje prikazivanje ciljanog oglašavanja izvan web stranice posjetiteljima naše web stranice, pri čemu prema LinkedInu nema identifikacije adresata za oglašavanje.

Sam LinkedIn također prikuplja takozvane datoteke zapisnika (URL, URL preporuke, IP adresa, svojstva uređaja i preglednika i vrijeme pristupa). IP adrese se skraćuju ili (ako se koriste za dosezanje članova LinkedIna na svim uređajima) hashed (pseudonim). LinkedIn briše izravne identifikatore članova LinkedIna nakon sedam dana. Preostali pseudonimizirani podaci bit će izbrisani u roku od 180 dana.

Podatke koje prikuplja LinkedIn ne možemo dodijeliti određenim pojedincima kao operater web stranice. LinkedIn će pohraniti prikupljene osobne podatke posjetitelja web stranica na svoje poslužitelje u SAD-u i koristiti ih kao dio vlastitih mjera oglašavanja. Pojedinosti možete pronaći u LinkedIn-ovoj politici privatnosti na
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Pravna osnova

LinkedIn Insight koristi se na temelju članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes za učinkovite mjere oglašavanja, uključujući društvene medije. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. osvijetljenog GDPR-a i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom terminalnom uređaju (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:
https://www.linkedin.com/legal/l/dpa i
https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Prigovor na korištenje LinkedIn Insight oznake

Prigovorite analizi ponašanja korisnika i ciljanom oglašavanju od strane LinkedIna pod sljedećom vezom:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Nadalje, članovi LinkedIna mogu kontrolirati upotrebu svojih osobnih podataka u reklamne svrhe u postavkama računa. Kako biste izbjegli povezivanje podataka prikupljenih na našoj web stranici od strane LinkedIna i vašeg LinkedIn računa, morate se odjaviti sa svog LinkedIn računa prije nego što posjetite našu web stranicu.

6. Newsletter

Podaci iz biltena

Ako želite primati newsletter ponuđen na web stranici, potreban nam je
Adresa e-pošte kao i informacije koje nam omogućuju da provjerimo jeste li vlasnik
e-mail adresu i pristajemo na primanje newslettera. Dodatni podaci
ne prikupljaju ili samo na dobrovoljnoj osnovi. Za obradu newslettera koristimo
Davatelji usluga biltena opisani u nastavku.

SmartReach

Ova web stranica koristi CleverReach za slanje biltena. Davatelj usluga je CleverReach GmbH &
CO. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Njemačka (dalje u tekstu "CleverReach"). CleverReach je
Usluga s kojom se može organizirati i analizirati slanje newslettera. Informacije koje imate u svrhu
Podaci uneseni u newsletter (e.B. adresa e-pošte) bit će prikazani na poslužiteljima SmartReach u
Njemačka ili Irska.

Naši bilteni poslani s CleverReachom omogućuju nam analizu ponašanja
Primatelji biltena. Između ostalog, može se analizirati koliko je primatelja poruke biltena
i koliko često je kliknula koja je veza u biltenu kliknuta. Uz pomoć tzv.
Praćenje konverzija također se može analizirati je li nakon klika na vezu u biltenu
unaprijed definirana akcija (e.B kupnja proizvoda na ovoj web stranici). Dodatne informacije o
Analizu podataka od strane CleverReach newslettera možete dobiti na:
https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Obrada podataka odvija se na temelju vašeg pristanka (članak 6. stavak 1. Tu privolu možete opozvati u bilo kojem trenutku tako da je ne pretplatite s newslettera. Opoziv i dalje ne utječe na zakonitost operacija obrade podataka koje su već provedene.

Ako ne želite analizu CleverReacha, morate se odjaviti s newslettera. U tu svrhu pružamo odgovarajuću vezu u svakoj poruci biltena.

Podatke koje ste pohranili u svrhu pretplate na newsletter pohranit ćemo mi ili pružatelj usluga newslettera .dem dok se ne otkažete s newslettera i bit će izbrisani s popisa za distribuciju newslettera nakon otkazivanja pretplate na newsletter. To ne utječe na podatke koje pohranjujemo u druge svrhe.

Nakon što otkažete pretplatu na popis za distribuciju newslettera, naša adresa e-pošte može biti pohranjena na crnoj listi od strane nas ili .dem davatelja usluga biltena, ako je to potrebno kako bi se spriječila buduća pošta. Podaci s crne liste koristit će se samo u tu svrhu i neće se spajati s drugim podacima. To služi i vašem interesu i našem interesu za ispunjavanje zakonskih zahtjeva prilikom slanja biltena (legitimni interes u smislu čl. 6 stavak 1 lit. f GDPR). Pohrana na crnoj listi nije vremenski ograničena. Možete prigovoriti pohrani ako vaši interesi nadmašuju naš legitimni interes.

Više informacija potražite u Pravilima o privatnosti programa CleverReach na:
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Obrada naloga

Sklopili smo ugovor o obradi narudžbi (DPA) s gore navedenim pružateljem usluga. Riječ je o ugovoru propisanom zakonom o zaštiti podataka, koji osigurava obradu osobnih podataka posjetitelja naše web stranice samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

7. Dodaci i alati

YouTube s poboljšanom privatnošću

Ova web stranica integrira videozapise s YouTubea. Operator stranica je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

YouTube upotrebljavamo u poboljšanom načinu zaštite privatnosti. Prema YouTubeu, ovaj način rada znači da YouTube ne pohranjuje nikakve informacije o posjetiteljima ove web stranice prije nego što pogledaju videozapis. Međutim, prijenos podataka partnerima na YouTubeu nije nužno isključen proširenim načinom zaštite podataka. Tako se YouTube povezuje s Google DoubleClick mrežom, bez obzira gledate li videozapis.

Čim pokrenete Videozapis na YouTubeu na ovoj web stranici, uspostavlja se veza s YouTubeovim poslužiteljima. YouTube poslužitelj obavještava se koju ste od naših stranica posjetili. Ako ste prijavljeni na svoj YouTube račun, youTubeu omogućujete da vaše ponašanje surfanja dodijeli izravno vašem osobnom profilu. To možete spriječiti odjavom s YouTube računa. Nadalje, YouTube može pohraniti razne kolačiće na vaš uređaj nakon pokretanja videozapisa ili upotrebljavati usporediv.B e tehnologije prepoznavanja (npr. uzimanje otisaka prstiju uređaja). Na taj način YouTube može dobiti informacije o posjetiteljima ove web stranice. Te se informacije, između ostalog, koriste za prikupljanje video statistike, poboljšanje korisničkog iskustva i sprječavanje pokušaja prijevare.

Ako je potrebno, nakon početka videozapisa na YouTubeu mogu se pokrenuti daljnji postupci obrade podataka na koje nemamo utjecaja.

Korištenje YouTubea u interesu je privlačne prezentacije naših online ponuda. To predstavlja legitiman interes u smislu članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. osvijetljenog GDPR-a i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom terminalnom uređaju (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o zaštiti podataka na YouTubeu možete pronaći u njihovim pravilima o privatnosti na:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na ovoj web stranici koristimo "Google reCAPTCHA" (u daljnjem tekstu "reCAPTCHA"). Pružatelj usluga je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

ReCAPTCHA je namijenjena provjeri provodi li unos podataka na ovoj web stranici (e.B. u obrascu za kontakt) čovjek ili automatizirani program. U tu svrhu, reCAPTCHA analizira ponašanje posjetitelja web stranice na temelju različitih karakteristika. Ova analiza počinje automatski čim posjetitelj web stranice uđe na web stranicu. Za analizu, reCAPTCHA procjenjuje različite informacije (e.B. IP adresa, duljina boravka posjetitelja web stranice ili pokreti miša koje je napravio korisnik). Podaci prikupljeni tijekom analize bit će proslijeđeni Googleu.

ReCAPTCHA analize u potpunosti se pokreću u pozadini. Posjetitelji web stranice nisu obaviješteni da se provodi analiza.

Pohrana i analiza podataka odvija se na temelju članka 6. stavak 1. Operater web stranice ima legitiman interes za zaštitu svojih web ponuda od zlouporabe automatiziranog špijuniranja i SPAM-a. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavka 1. osvijetljenog GDPR-a i § 25 st. 1 TTDSG, u mjeri u kojoj privola uključuje pohranu kolačića ili pristup informacijama u korisnikovom terminalnom uređaju (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Dodatne informacije o Google reCAPTCHA-i potražite u Googleovim pravilima o privatnosti i Googleovim uvjetima pružanja usluge na sljedećim poveznicama:
https://policies.google.com/privacy?hl=de i
https://policies.google.com/terms?hl=de.

Wordfence

Integrirali smo Wordfence na ovu web stranicu. Pružatelj usluga je Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, SAD (u daljnjem tekstu "Wordfence").

Wordfence se koristi za zaštitu naše web stranice od neželjenog pristupa ili zlonamjernih cyber napada. U tu svrhu naša web stranica uspostavlja trajnu vezu s Wordfenceovim poslužiteljima kako bi Wordfence mogao sinkronizirati svoje baze podataka s pristupima napravljenim na našoj web stranici i, ako je potrebno, blokirati ih.

Wordfence se koristi na temelju članka 6. st. 1 lit. f GDPR. Operater web stranice ima legitiman interes da što učinkovitije zaštiti svoju web stranicu od cyber napada. Ako je zatražena odgovarajuća suglasnost, obrada se odvija isključivo na temelju članka 6. stavk §u 1.
kolačića ili pristupa informacijama na terminalnom uređaju korisnika (e.B. uzimanje otisaka prstiju uređaja) u smislu TTDSG-a. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:
https://www.wordfence.com/help/general-data-protection-regulation/.

Obrada naloga

Sklopili smo ugovor o obradi narudžbi (DPA) s gore navedenim pružateljem usluga. Riječ je o ugovoru propisanom zakonom o zaštiti podataka, koji osigurava obradu osobnih podataka posjetitelja naše web stranice samo u skladu s našim uputama i u skladu s GDPR-om.

8. Pružatelji usluga e-trgovine i plaćanja

Obrada podataka (podaci o kupcu i ugovoru)

Osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj su potrebni za uspostavljanje, sadržaj ili promjenu pravnog odnosa (podaci o inventaru). To se radi na temelju članka 6. stavku 1. osvijetljenog.b GDPR-a, što omogućuje obradu podataka za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera. Osobne podatke o korištenju ove web stranice (podaci o korištenju) prikupljamo, obrađujemo i koristimo samo u mjeri u kojoj je to potrebno za omogućavanje ili naplatu korisniku za korištenje usluge.

Prikupljeni podaci o kupcima bit će izbrisani nakon završetka narudžbe ili prestanka poslovnog odnosa. Zakonski rokovi zadržavanja ostaju nepromijenjeni.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora za internetske trgovine, trgovce i otpremu robe

Ako naručite robu od nas, vaše osobne podatke prosljeđujemo prijevozničkoj tvrtki kojoj je povjerena isporuka, kao i pružatelju platnih usluga naručenom za obradu plaćanja. Objavit će se samo podaci koje dotični pružatelj usluga zahtijeva za ispunjavanje svoje zadaće. Pravna osnova za to je članak 6. st. 1 lit.b GDPR, koji omogućuje obradu podataka za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera. Ako ste dali svoj pristanak u skladu s člankom 6. stavkom 1. pod 1 lit. GDPR-om, predat ćemo vašu adresu e-pošte prijevozničkoj tvrtki kojoj je povjerena isporuka kako bi vas mogla obavijestiti e-mailom o statusu dostave vaše narudžbe; Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Prijenos podataka po sklapanju ugovora o uslugama i digitalnom sadržaju

Osobne podatke prenosimo trećim stranama samo ako je to potrebno u kontekstu izvršenja ugovora, na primjer banci naručenoj uz obradu plaćanja.

Daljnji prijenos podataka ne odvija se ili samo ako ste izričito pristali na prijenos. Vaši podaci neće biti proslijeđeni trećim stranama bez vašeg izričitog pristanka, na primjer u svrhu oglašavanja.

Osnova za obradu podataka je članak 6. st. 1 lit.b GDPR, koji omogućuje obradu podataka za izvršenje ugovora ili predugovornih mjera.

Platne usluge

Na našu web stranicu integriramo platne usluge trećih strana. Ako izvršite kupnju od nas, pružatelj platnih usluga obradit će vaše podatke o plaćanju (e.B ime, iznos plaćanja, podatke o računu, broj kreditne kartice) u svrhu obrade plaćanja. Za te se transakcije primjenjuju odgovarajuće ugovorne odredbe i odredbe o zaštiti podataka odgovarajućih pružatelja usluga. Korištenje
Pružatelji platnih usluga temelje se na čl. 6 stavak 1 lit.b GDPR (obrada ugovora) i u interesu najglađeg, najudobnijeg i najsigurnijeg mogućeg procesa plaćanja (čl. 6 stavak 1 lit. f GDPR). U mjeri u kojoj je vaš pristanak zatražen za određene radnje, čl. 6 st. 1 lit. GDPR je pravna osnova za obradu podataka; Suglasnosti se mogu opozvati u bilo kojem trenutku za budućnost.

U okviru ove web stranice koristimo sljedeće platne usluge / pružatelje platnih usluga:

PayPal

Pružatelj ove platne usluge je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dalje u tekstu "PayPal").

Prijenos podataka u SAD temelji se na standardnim ugovornim klauzulama Europske komisije. Detalje možete pronaći ovdje:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Pojedinosti možete pronaći u PayPal pravilima o privatnosti:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9. Vlastite usluge

Rukovanje podacima podnositelja zahtjeva

Nudimo vam mogućnost prijave na nas (e.B. putem e-maila, pošte ili putem online prijavnice). U nastavku vas obavještavamo o opsegu, svrsi i korištenju vaših osobnih podataka prikupljenih u sklopu postupka prijave. Uvjeravamo vas da je prikupljanje, obrada i uporaba vaših podataka u skladu s primjenjivim zakonom o zaštiti podataka
i sve ostale zakonske odredbe i vaši će se podaci tretirati kao strogo povjerljivi.

Opseg i svrha prikupljanja podataka

Ako nam pošaljete prijavu, obrađujemo vaše povezane osobne podatke (npr. kontaktne i komunikacijske podatk.B e, dokumente za prijavu, bilješke u kontekstu razgovora za posao itd.), u mjeri u kojoj je to potrebno za odlučivanje o uspostavi radnog odnosa. Pravna osnova za to je § 26 BDSG prema njemačkom pravu (pokretanje radnog odnosa), č.b l. Privola se može opozvati u bilo kojem trenutku. Vaši osobni podaci bit će proslijeđeni unutar naše tvrtke samo osobama koje su uključene u obradu vaše prijave.

Ako je prijava uspješna, podaci koje pošaljete bit će pohranjeni u našim sustavima za obradu podataka na temelju § 26 BDSG i čl.b.

Razdoblje zadržavanja podataka

Ako vam nismo u mogućnosti dati ponudu za posao, ako odbijete ponudu za posao ili povučete svoju prijavu, zadržavamo pravo pohraniti podatke koje ste nam prenijeli na temelju naših legitimnih interesa (čl. 6 stavak 1 lit. f GDPR) do 6 mjeseci od završetka postupka prijave (odbijanje ili povlačenje prijave).
Podaci se zatim brišu, a dokumenti fizičke aplikacije uništavaju. Skladištenje služi posebno u svrhu dokazivanja u slučaju pravnog spora. Ako je očito da će podaci biti potrebni nakon isteka šestomjesečnog razdoblja (e.B. zbog neposrednog ili neriješenog pravnog spora), brisanje će se provesti samo ako je svrha daljnjeg
Nema potrebe za skladištenjem. Dulja pohrana može se izvršiti i ako ste dali svoj pristanak (čl. 6 st. 1 lit. a GDPR) ili ako zakonske obveze zadržavanja onemogućuju brisanje.

Uključivanje u skupinu podnositelja zahtjeva

Ako vam ne ponudimo posao, možda će vas biti moguće uključiti u naš bazen kandidata. U slučaju prijema, svi dokumenti i informacije iz zahtjeva bit će prebačeni u skupinu podnositelja zahtjeva kako bi vas kontaktirali u slučaju odgovarajućih slobodnih radnih mjesta.

Ulaz u skupinu podnositelja zahtjeva odvija se isključivo na temelju vaše izričite suglasnosti (čl. 6 stavak 1 lit. a GDPR). Podnošenje suglasnosti dobrovoljno je i nema veze s postupkom podnošenja zahtjeva koji je u tijeku. Ispitanik može opozvati svoj pristanak u bilo kojem trenutku. U tom će se slučaju podaci iz skupine podnositelja zahtjeva nepovratno izbrisati, osim ako postoje pravni razlozi za zadržavanje.

Podaci iz skupine podnositelja zahtjeva neopozivo će se izbrisati najkasnije dvije godine nakon dane privole.

POVEZANO S NAMA