Preskakanje na glavni sadržaj

DIY PROJEKT OZELENJAVANJE KROVA -
USPOREDBA SA SECALFLOR PANELIMA

Upravljački partner Secalflora, Reinhard Vöhringer, prikazuje aplikaciju u jednostavnoj usporedbi na krovu nadstrešnice. U tu svrhu, rezultat konvencionalne krovne konstrukcije uspoređuje se s krovnom konstrukcijom sa Secalflor panelima.

Rezultat je impresivan!

JEDNOSTAVAN ZA KORIŠTENJE

"Kako bi se testirala učinkovitost Secalflor panela, stvorene su dvije usporedne površine - s jedne strane konvencionalnim materijalima, a s druge strane sa Secalflor panelima.
Prva plus točka: Obrada panela u zeleni krov bila je dječja igra.
Nakon nekoliko tjedana u ljetnim uvjetima, strana sa secalflor panelima postala je veličanstveno zelena i ravnomjerno, iako nije bila zalijevana. Druga strana, s druge strane, bila je gotovo presušena.
Bio sam impresioniran učinkovitošću panela!"

Reinhard Vöhringer

POVEZANO S NAMA